Lá Thư Trần Thế – Duy Khánh ; Thanh Tuyền ; Bạch Quyên | Bản Thu Âm Hay Nhất Trước 1975 – Nhạc Vàng Tuyển Chọnhttps://www.youtube.com/channel/UCbzhg3607WJSJyBZpvF9E3Q ——————————————————————–▻ • Đăng Ký Kênh Để Thưởng Thức Lại …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

4 Comments

  1. Phan Hạnh December 24, 2020 Reply
  2. Rosie the Rose December 24, 2020 Reply
  3. nga nga December 24, 2020 Reply
  4. nga nga December 24, 2020 Reply

Leave a Reply