Khi Người Lạ Ơi "mượn" nhạc của Trường Vũ, Như Quỳnh khớp đến điêu đứng| Showbiz 101 | VIEW – Nhạc Vàng Tuyển ChọnNgười lạ ơi, xin hãy ghé lại vài giây, để nghe một phiên bản độc, lạ này. Khi MV Người lạ ơi “mượn” nhạc của Trường Vũ, Như Quỳnh khớp đến điêu đứng.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply