Cuộc sống 24h 2/9/2020: Thiêng liêng nghi lễ thượng cờ mừng Quốc Khánh | VTC Now – Nhạc Vàng Tuyển Chọn



VTC Now | Cuộc sống 24h – Bản tin đầu ngày 2/9/2020 với những tin chính sau đây: – Thiêng liêng nghi lễ thượng cờ tại quảng trường Ba Đình mừng Quốc …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

19 Comments

 1. Bùi Thị Huế December 23, 2020 Reply
 2. Van Hieu December 23, 2020 Reply
 3. Thãnhuan Tran December 23, 2020 Reply
 4. Kiet Truong Anh December 23, 2020 Reply
 5. Đình hải Vũ December 23, 2020 Reply
 6. Long Tran December 23, 2020 Reply
 7. Kien Dinh December 23, 2020 Reply
 8. Trần Davit December 23, 2020 Reply
 9. Lien Vũ December 23, 2020 Reply
 10. Lien Vũ December 23, 2020 Reply
 11. Ngo Nam December 23, 2020 Reply
 12. Linh Trần December 23, 2020 Reply
 13. Linh Trần December 23, 2020 Reply
 14. John Nguyễn Travel December 23, 2020 Reply
 15. Trang Tôn Nữ Minh December 23, 2020 Reply
 16. Văn Hưng Bùi December 23, 2020 Reply
 17. Nam Ha Thi December 23, 2020 Reply
 18. Lê Thiên Sơn December 23, 2020 Reply
 19. Nam Ha Thi December 23, 2020 Reply

Leave a Reply