Thói Đời-Tuấn Vũ(Ns.Trúc Phương)YỂM TRỢ NGƯỜI CÙI VN. – Nhạc Vàng Tuyển Chọnhttp://youtu.be/XAWFh0dlsc4 (Nó Và Tôi-Ngọc Hoa-Ns.Song Ngọc+Vọng Châu) http://youtu.be/bs2X1NXw6Uw (Em Về Với Người-Ngọc Hoa-Ns.Mạc Thế Nhân)

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

9 Comments

  1. Sơn Dương December 22, 2020 Reply
  2. Thanh Giang December 22, 2020 Reply
  3. Lien Nguyen December 22, 2020 Reply
  4. Mien tay Ly ruou December 22, 2020 Reply
  5. Hạt Chanh Lộn December 22, 2020 Reply
  6. TIN HANH December 22, 2020 Reply
  7. Lily Nguyen December 22, 2020 Reply
  8. Hải Vượng Đinh December 22, 2020 Reply
  9. Lan Pham Ngoc December 22, 2020 Reply

Leave a Reply