Sao Anh Nỡ Vô Tình – Hà Thanh Xuân – Nhạc Vàng Tuyển Chọnhttps://www.flickr.com/photos/sangphotography/ -MC Ngoc Lan Productions -Camera: Vivian Thao – Sang Nguyen – Nam Quoc Luu -Ban nhac Viễn Du Sydney.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply