Không giờ rồi(Trường Vũ & Như Quỳnh. Đầu đĩa than Victor QL-A2, đẹp zin 2tr500k – Nhạc Vàng Tuyển ChọnKhông giờ rồi (Trường Vũ & Như Quỳnh) Đầu đĩa than Victor QL-A2, bán tự động, hết đĩa máy tự động đưa cần ra, máy chạy motor trực tiếp nhé, khi đạt tốc độ …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

One Response

  1. sunt ottirBasi December 21, 2020 Reply

Leave a Reply