Ngày thứ 2 tuần tĩnh tâm năm của Linh mục đoàn giáo phận Long Xuyên năm 2020 – Nhạc Vàng Tuyển ChọnThủy_Phan,#thuy_phan,#Ngàythứ2tuầntĩnhtâmnămcủaLinhmụcđoàngiáophậnLongXuyênnăm2020 Ngày thứ 2 tuần tĩnh tâm năm của Linh mục đoàn giáo …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply