LỐI VỀ ĐẤT MẸ- St: Duy Khánh- Tb: Ngọc Mai – Nhạc Vàng Tuyển ChọnLỐI VỀ ĐẤT MẸ- St: Duy Khánh- Tb: Ngọc Mai Ngày qua, giã từ đất mẹ mà đi. Vì nghe tình quê tình nước đôi bề. Nước chia hai đường nước chưa về, xót …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply