Ca khúc: Xin đừng quên em – Tiếng hát Thanh Tuyền. Akai 220D + Fisher 450T + Ar2ax. Source: Nhã ca 5 – Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

One Response

  1. Chậm Cafe December 17, 2020 Reply

Leave a Reply