Thế Sơn – Hồi tưởng (hát live) – Nhạc Vàng Tuyển ChọnHỒI TƯỞNG Sáng tác: Dạ Ly Vũ (Lê Minh Bằng) Tiếng hát: Thế Sơn Dương cầm: Trúc Sinh Tây ban cầm: Lê Ngọc.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

3 Comments

  1. Vlogs LTL December 15, 2020 Reply
  2. Dịu 1976 Nguyễn December 15, 2020 Reply

Leave a Reply