Tôi Vẫn Cô Đơn – Giả Giọng Đan Nguyên – Nhạc Vàng Tuyển ChọnTôi Vẫn Cô Đơn – Giả Giọng Đan Nguyên ———————————————- Tôi vẫn cô đơn, em dù đẹp như mộng mơ Tôi vẫn cô đơn chưa hề nói yêu bao giờ …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply