KHOẢNG 85% QUÂN ĐỘI SÀI GÒN LÀ LÍNH CẦM VŨ KHÍ CHỈ ĐỂ KIẾM TIỀN/ Hồi ức lính chiến( 311) – Nhạc Vàng Tuyển Chọntừ lối ứng xử trái ngược lẫn nhau của hai bên, tôi chỉ có thể kết luận rằng người việt sẽ sẵn sàng chết vì một chế độ ít nhất cũng thực sự của người việt, cho dù …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

35 Comments

 1. Phuong Vu December 14, 2020 Reply
 2. nguyên phạm December 14, 2020 Reply
 3. The Vũ Viết December 14, 2020 Reply
 4. Văn Đức Đinh December 14, 2020 Reply
 5. Thoa Hoàng December 14, 2020 Reply
 6. Nghĩa Vu December 14, 2020 Reply
 7. Tho Nguyen December 14, 2020 Reply
 8. Thoa Hoàng December 14, 2020 Reply
 9. Thoa Hoàng December 14, 2020 Reply
 10. tri doquang December 14, 2020 Reply
 11. Nguyễn Hữu Kiên December 14, 2020 Reply
 12. Ánh Ml December 14, 2020 Reply
 13. ha nam December 14, 2020 Reply
 14. DO NGOC CHIEN DO December 14, 2020 Reply
 15. Nhài Nguyễn December 14, 2020 Reply
 16. Thanh Nguyen December 14, 2020 Reply
 17. Chau Phungu9f58r6 December 14, 2020 Reply
 18. Vu Nguyen December 14, 2020 Reply
 19. Hội Nguyễn Văn December 14, 2020 Reply
 20. Kế Nguyễn Đình December 14, 2020 Reply
 21. Ngoc Thanh Le ngoc thanh December 14, 2020 Reply
 22. Trung Nguyen December 14, 2020 Reply
 23. Nguyễn Minh Triết December 14, 2020 Reply
 24. tự hào VN December 14, 2020 Reply
 25. Ngan Ngan December 14, 2020 Reply
 26. Ong Chin Mai December 14, 2020 Reply
 27. Dũng Nguyễn Văn December 14, 2020 Reply
 28. VUONG QUOC VIET December 14, 2020 Reply
 29. ha nam December 14, 2020 Reply
 30. Xuan Ninh Tran December 14, 2020 Reply
 31. Ong Chin Mai December 14, 2020 Reply
 32. Nam Le December 14, 2020 Reply
 33. Xuân Quỳnh Phạm December 14, 2020 Reply
 34. Đô Nguyễn December 14, 2020 Reply
 35. Dung Nguyen December 14, 2020 Reply

Leave a Reply