Tình Chỉ Đẹp | Trường Vũ | OFFICIAL LÀNG VĂN VIDEO (Karaoke – Học Hát) – Nhạc Vàng Tuyển ChọnTí Ngọ Của Tôi (Karaoke DVD): Các bài hát trữ tình thể hiện qua giọng ca Tuấn Đức, Yến Khoa, Trường Vũ…gồm: Mưa Rừng, Vùng Lá Me Bay, Đường Xưa Lối …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply