Panasonic RX 5600 (Giấc Mơ Có Thật – Lệ Quyên) – Nhạc Vàng Tuyển Chọn0973115209 Theo em được biết, tính đến thời điểm hiện tại trong giới sưu tầm Radio Cassette tại Việt Nam chỉ có 3 người đang sở hữu em nó: – 1 con trong TP.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply