Lương tâm Hai mùa Noel Tuấn Vũ beat – Nhạc Vàng Tuyển ChọnMùa Noel đó chúng ta quen bên giáo đường. Mùa Noel đó anh dắt em vào tình yêu. Quỳ bên hang sâu nghe lời kinh thánh vang cầu. Nhìn nhau không nói nên …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

One Response

  1. Chí Đông December 11, 2020 Reply

Leave a Reply