Gin Tuấn Kiệt rủ rê Puka "ĂN VỤNG", Duy Khánh, Lê Giang, BB Trần và các "THÁNH ĂN SHOWBIZ" lộ diện – Nhạc Vàng Tuyển ChọnNhom nhem =)) bạn thích “thánh ăn showbiz” nào nà??? #gintuankiet #puka #duykhanh #bbtran ~~~ Gin Tuấn Kiệt rủ rê Puka “ĂN VỤNG”, Duy Khánh, …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

10 Comments

  1. mai ik November 27, 2020 Reply
  2. Tho Vo November 27, 2020 Reply
  3. Tuan Tang November 27, 2020 Reply
  4. Thảo Nguyễn November 27, 2020 Reply
  5. Quỳnh Như November 27, 2020 Reply
  6. Thanh Toàn Nguyễn November 27, 2020 Reply
  7. Thanh Toàn Nguyễn November 27, 2020 Reply
  8. Võ Ngọc Hưng November 27, 2020 Reply
  9. Huyền Bùi November 27, 2020 Reply
  10. Thảo Kha November 27, 2020 Reply

Leave a Reply