Siêu Phẩm Hải Ngoại Xưa Bất Diệt Đi Vào Lòng Người – TIẾNG HÁT CHIM ĐA ĐA, KHÚC HÁT ÂN TÌNH – Nhạc Vàng Tuyển ChọnNguyễn Văn Diệp, stage name Duy Khánh was a Vietnamese songwriter. He was one of the many singers and songwriters to settle in “Quận Cam” after the Fall …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

One Response

  1. Duy Khánh Official November 25, 2020 Reply

Leave a Reply