Ngày Đó Chúng Mình – Phạm Duy – Khánh Ly – Nhạc Vàng Tuyển ChọnNgày Đó Chúng Mình Tác giả: Phạm Duy Trình Bày: Khánh Ly Ngày đó có em đi nhẹ vào đời Và mang theo trăng sao – đến với lời thơ nuối Ngày đó có anh mơ …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply