Một Ngày Một Đời , Nhạc Phạm Duy , Khánh Ly trình bày – Nhạc Vàng Tuyển ChọnMột Ngày Một Đời Nhạc Phạm Duy Khánh Ly trình bày Album Để Lại Cho Em Sản xuất Khánh Ly (1992) Một ngày cho người sống Một ngày cho người chết Một …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

One Response

  1. Thanh Thuy November 25, 2020 Reply

Leave a Reply