CASSETTE 4 TIẾNG HÁT TRẺ (NGỌC ÁNH – THẾ SƠN – THỦY TIÊN – MỘNG THI) – Nhạc Vàng Tuyển Chọn1. Hoang Vắng – Thủy Tiên 0:01 2. 60 Năm Cuộc Đời – Ngọc Ánh 6:36 3. Ru Em Bằng Tiếng Sóng – Thế Sơn & Thủy Tiên 10:15 4. Không Dám Đâu – Ngọc Ánh …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply