Quang Lê cùng tứ song ca Ngọc Hạ, Lệ Quyên, Mai Thiên Vân, Tố My – Nhạc Vàng Tuyển Chọn



Tình lúa duyên trăng – Quang Lê, Ngọc Hạ Sầu tím thiệp hồng – Quang Lê, Lệ Quyên Nhà anh nhà em – Quang Lê, Mai Thiên Vân Mẹ bảo anh rằng – Quang Lê …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply