Tình Bơ Vơ – Đừng Nói Xa Nhau [Đan Nguyên, Hà Thanh Xuân, Hoàng Thục Linh] – Nhạc Vàng Tuyển Chọn[Product by TrungTamAsiaChannel] Cả đời mình xây ước mơ … Cuối cùng là tình bơ vơ.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

8 Comments

  1. Ty Ngo November 22, 2020 Reply
  2. Dhdhdhfj Gdhdhfhfb November 22, 2020 Reply
  3. Thống Nguyễn Văn November 22, 2020 Reply
  4. Thống Nguyễn Văn November 22, 2020 Reply
  5. zinzin boy November 22, 2020 Reply
  6. Hiển Hoàng November 22, 2020 Reply
  7. duc truong Doanh November 22, 2020 Reply
  8. Duc Pham November 22, 2020 Reply

Leave a Reply