07 Thư Xuân Trên Vùng Cao Duy Khánh – Nhạc Vàng Tuyển ChọnMời anh mời chị mùa xuân lên đây thăm tôi Nơi xa xôi khuất nẻo thưa người Núi rừng mịt mù sương Mời em một lần rời xa nơi đang yên vui Lên đây thăm lính ở …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply