Nếu em được lựa chọn "Lệ Quyên" cover Rah Lan H' Len – Nhạc Vàng Tuyển ChọnHát cho vui thôi mọi người ơi nếu thấy hay ủng hộ kênh mình với nha.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

13 Comments

 1. Bach Huy November 20, 2020 Reply
 2. Bach Kpui November 20, 2020 Reply
 3. Hoang Vlog November 20, 2020 Reply
 4. RƠMAH BETV November 20, 2020 Reply
 5. PLin Rmah November 20, 2020 Reply
 6. hoan rah lan November 20, 2020 Reply
 7. Krưk Official 81 November 20, 2020 Reply
 8. kam TV November 20, 2020 Reply
 9. yô siu 81 November 20, 2020 Reply
 10. ngọc moon November 20, 2020 Reply
 11. Hoang Vlog November 20, 2020 Reply
 12. Give Siu November 20, 2020 Reply
 13. AGARIA KPĂ November 20, 2020 Reply

Leave a Reply