Cánh Thiệp Đầu Xuân (Lê Dinh) – Thanh Thuý | Nhạc Xuân Hải Ngoại Bất Hủ – Nhạc Vàng Tuyển ChọnCánh Thiệp Đầu Xuân (Lê Dinh) – Thanh Thuý | Nhạc Xuân Hải Ngoại Bất Hủ Hoa lá nở thắm đẹp làn môi hồng Xuân đến rồi đây nào ai biết không?

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

19 Comments

 1. Cẩm Nguyễn November 20, 2020 Reply
 2. Tài Phạm November 20, 2020 Reply
 3. Lam Linh November 20, 2020 Reply
 4. Lam Linh November 20, 2020 Reply
 5. Lam Linh November 20, 2020 Reply
 6. Son Manh HUYNH November 20, 2020 Reply
 7. Hong Pham November 20, 2020 Reply
 8. Hong Pham November 20, 2020 Reply
 9. Hong Pham November 20, 2020 Reply
 10. Tuyền Phan November 20, 2020 Reply
 11. Khoi Quang November 20, 2020 Reply
 12. Pham Daniel November 20, 2020 Reply
 13. Dong Nguyen November 20, 2020 Reply
 14. Lũy tre làng November 20, 2020 Reply
 15. Lan Hoàng November 20, 2020 Reply
 16. Tu Kim Tran November 20, 2020 Reply
 17. Trần Duy Quang November 20, 2020 Reply
 18. Phuc Tran November 20, 2020 Reply

Leave a Reply