Hậu trường QShow 2 của ca sĩ Lệ Quyên tại Sài Gòn – Nhạc Vàng Tuyển ChọnQ Show 2 của ca sĩ Lệ Quyên (20-21/12/2019 tại nhà hát Hoà Bình và 4/1/2020 tại Trung tâm hội nghị quốc gia tại Hà Nội)

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

3 Comments

  1. Hoa Nam November 18, 2020 Reply
  2. THUHIEN LE November 18, 2020 Reply
  3. senornt November 18, 2020 Reply

Leave a Reply