CD Liên Khúc Phượng Hoàng – Quốc Khanh, Đoàn Phi, Mai Thanh Sơn, Nguyên Khang (Asia 282) – Nhạc Vàng Tuyển ChọnCD Liên Khúc Phượng Hoàng – Quốc Khanh, Đoàn Phi, Mai Thanh Sơn, Nguyên Khang (Asia 282) Nhạc Vàng Bolero Hay Nhất : https://youtu.be/6l-thMw7XO4 …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

4 Comments

  1. Ngo Tien Dat November 18, 2020 Reply
  2. Cong Tran Minh November 18, 2020 Reply
  3. Jennifer Truong November 18, 2020 Reply
  4. Mytien QN November 18, 2020 Reply

Leave a Reply