Đừng Bỏ Con Chúa Ơi – Thế Sơn – Nhạc Vàng Tuyển ChọnĐừng bỏ con Chúa ơi ! Sáng tác: Linh mục Nguyễn văn Tuyên Tiếng hát: Thế Sơn.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

14 Comments

 1. Thế Sơn Music November 15, 2020 Reply
 2. Cô Tư Miền Tây November 15, 2020 Reply
 3. Tina Huong Do November 15, 2020 Reply
 4. Dịu 1976 Nguyễn November 15, 2020 Reply
 5. Michael Nguyen November 15, 2020 Reply
 6. Alice Trinh November 15, 2020 Reply
 7. Bee Time November 15, 2020 Reply
 8. Loan Sin November 15, 2020 Reply
 9. Phuong Le November 15, 2020 Reply
 10. Dịu 1976 Nguyễn November 15, 2020 Reply
 11. Vlogs LTL November 15, 2020 Reply

Leave a Reply