Đan Nguyên đả có mặt ở Việt Nam – Nhạc Vàng Tuyển ChọnMùa xuân lá khô ST: Trần Thiện Thanh Tôi trở lại vùng hành quân vùng xa xôi đá sỏi biết buồn Ba tháng hậu phương yên bình tuy vết thương chưa lành hẳn Tôi …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply