TÌNH MÙA HOA PHƯỢNG – THANH TUYỀN | TRƯỚC 1975 – Nhạc Vàng Tuyển ChọnTÌNH MÙA HOA PHƯỢNG | PRE 1975 Sáng tác: Hà Phương Trình bày: Thanh Tuyền Trích từ Đĩa hát CONTINENTAL 041 …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

8 Comments

  1. Duchoa Waterplant November 13, 2020 Reply
  2. Truong Giang Nguyen November 13, 2020 Reply
  3. Sang Nguyễn November 13, 2020 Reply
  4. Ánh Nguyễn November 13, 2020 Reply
  5. minhphuong tieu November 13, 2020 Reply
  6. Ngọc Điệp Vũ November 13, 2020 Reply
  7. Quang Nguyen November 13, 2020 Reply

Leave a Reply