NGƯỜI XA VỀ THÀNH PHỐ KARAOKE CHẾ LINH PRE 75 – Nhạc Vàng Tuyển ChọnNGƯỜI XA VỀ THÀNH PHỐ KARAOKE CHẾ LINH PRE 75 SÁNG TÁC TRÚC PHƯƠNG Trúc Phương (1933–1995) là nhạc sĩ nhạc vàng tiêu biểu tại miền Nam …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

2 Comments

  1. Ryan Lee November 13, 2020 Reply
  2. Thế Giới Quanh Ta November 13, 2020 Reply

Leave a Reply