Liên Khúc Thư Xuân Ba Viết Cho Con, Cảm Ơn – Trường Vũ | Lời đầu năm ba viết cho con – Nhạc Vàng Tuyển ChọnLiên Khúc Thư Xuân Ba Viết Cho Con, Cảm Ơn – Trường Vũ | Lk Nhạc Xuân Lính Lời đầu năm ba viết cho con Chuyện quê hương khói lửa rã mòn… Ba vẫn …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

15 Comments

 1. Tran Anh Vu November 11, 2020 Reply
 2. PHƯƠNG THƯƠNG November 11, 2020 Reply
 3. Nguyên Hải Lưu November 11, 2020 Reply
 4. Trungtin Le November 11, 2020 Reply
 5. Sài Gòn BLR November 11, 2020 Reply
 6. Ninh Hoàng November 11, 2020 Reply
 7. Chien Nguyen November 11, 2020 Reply
 8. Lan Bùi November 11, 2020 Reply
 9. Lan Hoàng November 11, 2020 Reply
 10. toan le November 11, 2020 Reply
 11. Thủy Vũ November 11, 2020 Reply
 12. Hien Ly November 11, 2020 Reply
 13. Vũ Hoàng November 11, 2020 Reply
 14. Vũ Hoàng November 11, 2020 Reply
 15. Thong Tran November 11, 2020 Reply

Leave a Reply