ĐƯỜNG XƯA LỐI CỦ KARAOKE DUY KHÁNH – Nhạc Vàng Tuyển ChọnĐường Xưa Lối Cũ Tác giả: Hoàng Thi Thơ LỜI NHẠC NGHE NHẠC KARAOKE COMMENT Đường xưa lối cũ có bóng tre, bóng tre che thôn nghèo. Đường xưa …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

2 Comments

  1. Dư Bá Thanh November 11, 2020 Reply
  2. Dư Bá Thanh November 11, 2020 Reply

Leave a Reply