Thanh Tuyền- Phương Đại Hát Hai Đứa Thương Nhau Của Hồng Vân. Bản Ghi Âm Từ Dĩa Nhựa Trước Năm 1975. – Nhạc Vàng Tuyển ChọnThanh Tuyền Và Phương Đại Song Ca Hai Đứa Thương Nhau Của Hồng Vân. Bản Ghi Âm Từ Dĩa Nhựa Trước Năm 1975 Tại Sài Gòn.

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

6 Comments

  1. Van nghia Huynh November 8, 2020 Reply
  2. bích hợp nguyễn November 8, 2020 Reply
  3. Cheryl Nguyen November 8, 2020 Reply
  4. TL P November 8, 2020 Reply
  5. Viss Boss November 8, 2020 Reply
  6. Mai Nguyễn November 8, 2020 Reply

Leave a Reply