Có Chàng Trai Viết Lên Cây – Phan Mạnh Quỳnh | Phiên bản có lời kể hấp dẫn | Thu Ngà Cover – Nhạc Vàng Tuyển ChọnBài hát: Có chàng trai viết lên cây – Mắt Biếc OST. Link gốc: https://www.youtube.com/watch?v=0VC6euBtKkk Nhạc sĩ: Phan Mạnh Quỳnh Cover: Thu Ngà Lời …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

23 Comments

 1. Luong Tran Guitar November 8, 2020 Reply
 2. Bắc Van November 8, 2020 Reply
 3. Sáng Nguyễn November 8, 2020 Reply
 4. Chung A November 8, 2020 Reply
 5. huong hoang November 8, 2020 Reply
 6. Công Võ Như November 8, 2020 Reply
 7. Phượng Lưu November 8, 2020 Reply
 8. Nguyễn văn Tuân November 8, 2020 Reply
 9. Pham Hai Duc November 8, 2020 Reply
 10. Hậu Bùi Đức November 8, 2020 Reply
 11. Kiên Bông Nguyễn November 8, 2020 Reply
 12. manh nguyen November 8, 2020 Reply
 13. Thanh Bình Nguyễn November 8, 2020 Reply
 14. Trang Hồ November 8, 2020 Reply
 15. Quang Tú Võ November 8, 2020 Reply
 16. Văn Thắng November 8, 2020 Reply
 17. black guitar November 8, 2020 Reply
 18. Giang Nguyễn November 8, 2020 Reply
 19. Nguyen Thanh Tung November 8, 2020 Reply
 20. Phúc Lường Ngọc November 8, 2020 Reply
 21. Phượng Lưu November 8, 2020 Reply
 22. Phương thảo Đỗ November 8, 2020 Reply

Leave a Reply