Chế Linh ( Pre 75 ) Tuyển Chọn – Nhạc Vàng Tuyển ChọnCD này có hình của chủ thớt , dù có xấu zai thì các bác cũng đừng cho em ăn gạch đá nhé .

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

20 Comments

 1. Vũ Đạt November 8, 2020 Reply
 2. Tiến Hứa November 8, 2020 Reply
 3. Vũ Phạm November 8, 2020 Reply
 4. Hoàng Anh November 8, 2020 Reply
 5. Hoan Nguyễn November 8, 2020 Reply
 6. Nhật Lam Phan November 8, 2020 Reply
 7. Khoa Tran Dang Khoa November 8, 2020 Reply
 8. Trọng hổ November 8, 2020 Reply
 9. Kikyo Inu November 8, 2020 Reply
 10. sarim phu November 8, 2020 Reply
 11. Dung Do November 8, 2020 Reply
 12. Huy Long November 8, 2020 Reply
 13. Đầy Đỗ November 8, 2020 Reply
 14. Ninh Đức November 8, 2020 Reply
 15. Thanh Dinh November 8, 2020 Reply
 16. Nhung Mai November 8, 2020 Reply
 17. Cuong Tran November 8, 2020 Reply
 18. Tung Ho November 8, 2020 Reply
 19. Trà OFFICIAL Thanh November 8, 2020 Reply

Leave a Reply