01. Những Đồi Hoa Sim (Dzũng Chinh, thơ Hữu Loan) Tuấn Vũ [LV076] – Nhạc Vàng Tuyển Chọn+ 7ackson + ALBUM: NHỮNG ĐỒI HOA SIM Label: Làng Văn (076) Release: 1990 Những đồi hoa sim ôi những đồi hoa sim tím chiều hoang biền biệt Vào …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

7 Comments

  1. Trần Thị Loan November 7, 2020 Reply
  2. Hoàng Phương November 7, 2020 Reply
  3. Tuấn Vũ November 7, 2020 Reply
  4. Tuấn Vũ November 7, 2020 Reply
  5. L Thanh November 7, 2020 Reply
  6. Xuân Trịnh Thị November 7, 2020 Reply
  7. dieu tran ngoc November 7, 2020 Reply

Leave a Reply