🔴 Cây nến trong Phụng vụ mang những ý nghĩa gì? Người Công Giáo được sử dụng loại Hương (nhang) nào? – Nhạc Vàng Tuyển ChọnCây nến trong Phụng vụ mang những ý nghĩa gì?, Người Công Giáo được sử dụng loại Hương (nhang) nào?, 2 hình thức xử tử thời Chúa Giesu, Cây thập giá …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

20 Comments

 1. đ November 7, 2020 Reply
 2. Karin Kim November 7, 2020 Reply
 3. Thắng Nguyễn Bá November 7, 2020 Reply
 4. Hong Hoa November 7, 2020 Reply
 5. Hong Hoa November 7, 2020 Reply
 6. Ngọc Chiến Trần November 7, 2020 Reply
 7. Ho Cao Minh November 7, 2020 Reply
 8. Đạt Thành November 7, 2020 Reply
 9. Devaki Krishna November 7, 2020 Reply
 10. Nguyễn Phan Hồng November 7, 2020 Reply
 11. Nguyễn Jos November 7, 2020 Reply
 12. Ngoc Anh Tran November 7, 2020 Reply
 13. Mai Pham November 7, 2020 Reply
 14. Dung Nguyen November 7, 2020 Reply
 15. Định Phạm November 7, 2020 Reply
 16. Định Phạm November 7, 2020 Reply
 17. Hương Thu November 7, 2020 Reply
 18. Tân Hoàng Minh November 7, 2020 Reply
 19. bang nhu November 7, 2020 Reply
 20. hang kim November 7, 2020 Reply

Leave a Reply