Trăm Năm Bến Cũ | Sáng Tác Và Trình Bày: Duy Khánh | Official MV – Nhạc Vàng Tuyển ChọnNguyễn Văn Diệp, stage name Duy Khánh was a Vietnamese songwriter. He was one of the many singers and songwriters to settle in “Quận Cam” after the Fall …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

6 Comments

  1. Duy Khánh Official November 6, 2020 Reply
  2. Bolero Trữ Tình November 6, 2020 Reply
  3. Thái Thanh Tình Ca November 6, 2020 Reply
  4. Dòng Nhạc Tình Ca November 6, 2020 Reply

Leave a Reply