LƯU ĐÀY | Sáng tác: Lê Minh Đảo | Trình bày: Quốc Khanh | NHỮNG ĐỨA CON VONG QUỐC | SBTN MUSIC – Nhạc Vàng Tuyển ChọnNhạc phẩm này Cố Thiếu Tướng Lê Minh Đảo đã viết để dành tặng cho những người đồng đội, những chiến hữu trong lao tù của ông. Quý vị hãy ủng hộ SBTN …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

21 Comments

 1. Mini Tran November 4, 2020 Reply
 2. charlie ly November 4, 2020 Reply
 3. cuong hao November 4, 2020 Reply
 4. Viet Eagle MinWave November 4, 2020 Reply
 5. Mai Vo November 4, 2020 Reply
 6. Hoangvuong Ngo November 4, 2020 Reply
 7. ông nội November 4, 2020 Reply
 8. Thanh Nguyen November 4, 2020 Reply
 9. imasov roman November 4, 2020 Reply
 10. imasov roman November 4, 2020 Reply
 11. Huệ Nguyễn November 4, 2020 Reply
 12. Việt Quốc 1975 November 4, 2020 Reply
 13. Cl Tran November 4, 2020 Reply
 14. Bảo anh Nguyen November 4, 2020 Reply
 15. Toàn Nguyễn November 4, 2020 Reply
 16. Trang Thanh November 4, 2020 Reply
 17. Đuc Nguyen November 4, 2020 Reply
 18. Trang Truong November 4, 2020 Reply
 19. Trương Ku Đen November 4, 2020 Reply
 20. Wayne Le November 4, 2020 Reply
 21. Quốc Duy Nguyễn November 4, 2020 Reply

Leave a Reply