Trường Vũ Chọn Lọc – Sầu Tím Thiệp Hồng, Nhật Ký Đời Tôi – NHẠC VÀNG, NHẠC LÍNH Hải Ngoại Hay Nhất – Nhạc Vàng Tuyển ChọnTrường Vũ Chọn Lọc – Sầu Tím Thiệp Hồng, Nhật Ký Đời Tôi – NHẠC VÀNG, NHẠC LÍNH Hải Ngoại Hay Nhất. Trường Vũ, tên thật là Huỳnh Văn Ngoảnh, sinh …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

3 Comments

  1. Thuy York November 3, 2020 Reply
  2. Nga Trang November 3, 2020 Reply
  3. Hải Ngoại Bolero November 3, 2020 Reply

Leave a Reply