Đừng nói xa nhau – Đan Nguyên vs Hoàng Thục Linh – Nhạc Vàng Tuyển ChọnĐừng nói xa nhau, cho tâm hồn đau khổ. Đừng nói xa nhau cho mắt lệ hoen mờ. Lời thiết tha qua tâm tư tròn mộng tròn mợ Vết tình khắc lên môi đưa mấy tuổi …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

One Response

Leave a Reply