Lời Tình Viết Vội – Duy Khánh – Sáng Tác: Trần Thiện Thanh – Nhạc Vàng Tuyển Chọn



Lời Tình Viết Vội – Duy Khánh – Sáng Tác: Trần Thiện Thanh 5:45 Lời bài hát Lời Tình Viết Vội Bao năm xuôi ngược khắp miền hành quân ngày đêm Gian lao …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply