Giải trẻ và thiếu niên 2020, 60kg trẻ; Vũ Ngọc Khánh Hà Nội VS Lê Tuấn Vũ Thanh Hóa – Nhạc Vàng Tuyển Chọnhttps://www.facebook.com/media/set/?vanity=dauvatviet&set=a.3355895954447442 Giải vô địch vật dân tộc trẻ và thiếu niên 2020 được tổ chức tại nhà thi đấu …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply