Biên tập viên Quốc Khánh phân tích pha vào bóng thô bạo của Quế Ngọc Hải với Văn Kiên | VTV24 – Nhạc Vàng Tuyển ChọnChiếc “máy cắt cỏ” đã quay trở lại, suốt mấy tháng trời đeo băng thủ quân ĐT Quốc gia đã phải kiềm chế rồi, bây giờ Quế Ngọc hải vẫn nhớ là mình còn có …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply