Đêm mưa tưởng nhớ – Thế Sơn (hát live) – Nhạc Vàng Tuyển ChọnĐÊM MƯA TƯỞNG NHỚ (Bằng Giang) Trình bày: Thế Sơn . Dương cầm: Trúc Sinh . Tây ban cầm: Lê Ngọc .

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

9 Comments

  1. Linda Chung October 27, 2020 Reply
  2. Alice Trinh October 27, 2020 Reply
  3. Tú Diệp October 27, 2020 Reply
  4. Ouzo Quynh October 27, 2020 Reply
  5. Dịu 1976 Nguyễn October 27, 2020 Reply
  6. Cuong Pham October 27, 2020 Reply

Leave a Reply