Bạc Màu Áo Trận – Trường Vũ – Sáng Tác: Vinh Sử; Nguyên Thảo – Nhạc Vàng Tuyển ChọnBạc Màu Áo Trận – Trường Vũ – Sáng Tác: Vinh Sử; Nguyên Thảo 5:15 Lời bài hát Bạc Màu Áo Trận Từ dạo xa nhau anh đi vào quân ngũ gian lao Địa đầu …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

Leave a Reply