Phượng Hồng ( Vũ Hoàng, Đỗ Trung Quân ) – Vũ Khanh | Asia 59 – Nhạc Vàng Tuyển ChọnPhượng Hồng ( Vũ Hoàng, Đỗ Trung Quân ) – Vũ Khanh | Asia 59 Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng Em chở mùa hè của tôi đi đâu Chùm phượng vĩ em …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

6 Comments

  1. Trung Đỗ October 26, 2020 Reply
  2. Chuong Nguyen October 26, 2020 Reply
  3. Lisa Dao October 26, 2020 Reply
  4. Nguyễn Khoa October 26, 2020 Reply
  5. toan le October 26, 2020 Reply
  6. Lan Hoàng October 26, 2020 Reply

Leave a Reply