TÌNH CA NGƯỜI ĐI BIỂN | Nhạc Sĩ: Trường Hải | ÁNH MINH – ĐOÀN PHI – Nhạc Vàng Tuyển ChọnTÌNH CA NGƯỜI ĐI BIỂN Nhạc Sĩ: Trường Hải ÁNH MINH – ĐOÀN PHI Hoà Âm: Sỹ Đan ASIA 58: LÁ THƯ TỪ CHIẾN TRƯỜNG “Chiều nay ra khơi Thoáng thấy …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

34 Comments

 1. Ty Le October 19, 2020 Reply
 2. Jeanine Fly October 19, 2020 Reply
 3. Lan Phương October 19, 2020 Reply
 4. Lam Suong October 19, 2020 Reply
 5. Nghi Hồ Phụng October 19, 2020 Reply
 6. Cong Tran Minh October 19, 2020 Reply
 7. Lan Phương October 19, 2020 Reply
 8. khoa pham October 19, 2020 Reply
 9. thanh hai68 October 19, 2020 Reply
 10. Thanh Ngọc Phan October 19, 2020 Reply
 11. Phuong Trần October 19, 2020 Reply
 12. Liang Huy October 19, 2020 Reply
 13. Thảo Huỳnh October 19, 2020 Reply
 14. Trung Thành October 19, 2020 Reply
 15. Hanh Nguyen October 19, 2020 Reply
 16. Trang Nguyen October 19, 2020 Reply
 17. Khanh Nguyen October 19, 2020 Reply
 18. Ty Ngo October 19, 2020 Reply
 19. Sơn Trường October 19, 2020 Reply
 20. Phuong Trần October 19, 2020 Reply
 21. Phuong Trần October 19, 2020 Reply
 22. Bảo Châu October 19, 2020 Reply
 23. Vua Nô Bộc October 19, 2020 Reply
 24. HOA HƯỚNG DƯƠNG October 19, 2020 Reply
 25. Olivier N. October 19, 2020 Reply
 26. Tâm Đan October 19, 2020 Reply
 27. NGUYỄN X. QUỲNH October 19, 2020 Reply
 28. van thanh October 19, 2020 Reply
 29. trang heo October 19, 2020 Reply
 30. Nu Hôn Tư Thân October 19, 2020 Reply
 31. Ngan Chau October 19, 2020 Reply
 32. Minh Kiều October 19, 2020 Reply

Leave a Reply