Thế Sơn – Quên đi (Sáng tác: Trúc Hồ) | Living room concert – Nhạc Vàng Tuyển ChọnQUÊN ĐI (Nhạc & Lời : Trúc Hồ) Thế Sơn hát trong chương trình SING FOR OUR HEROES do SBTN & Hội bất vụ lợi RISE tổ chức nhằm cung cấp thêm những …

Nhạc Vàng Tuyển Chọn

25 Comments

 1. Thế Sơn Music October 19, 2020 Reply
 2. Thuy Dao October 19, 2020 Reply
 3. MonGa V October 19, 2020 Reply
 4. Mylien Than October 19, 2020 Reply
 5. Cô Tư Miền Tây October 19, 2020 Reply
 6. Linh Rose October 19, 2020 Reply
 7. huyen vu October 19, 2020 Reply
 8. Tiffany Tran October 19, 2020 Reply
 9. Nga Lu October 19, 2020 Reply
 10. Huong Tran October 19, 2020 Reply
 11. Mộng Hương October 19, 2020 Reply
 12. Huyền Lê October 19, 2020 Reply
 13. Dịu 1976 Nguyễn October 19, 2020 Reply
 14. Oanh Son TV October 19, 2020 Reply
 15. Trần Tâm October 19, 2020 Reply
 16. Elsa Pham October 19, 2020 Reply
 17. Alice Dang October 19, 2020 Reply
 18. Xuan Le October 19, 2020 Reply
 19. Đôn Nguyễn October 19, 2020 Reply
 20. Đôn Nguyễn October 19, 2020 Reply
 21. Thanh Nguyen October 19, 2020 Reply
 22. Tram Nguyen October 19, 2020 Reply
 23. T. N. October 19, 2020 Reply
 24. Theresa Nguyen October 19, 2020 Reply
 25. mai pham October 19, 2020 Reply

Leave a Reply